Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo basisschool De Odyssee

Voltijds HB-onderwijs op de Odyssee

Momenteel worden op de Odyssee voorbereidingen getroffen om vanaf voorjaar 2020 te starten met voltijds hoogbegaafdenonderwijs in de vorm van een 17e groep na de krokusvakantie.
Doel van dit onderwijs is om een omgeving te creëren waarin hoogbegaafde leerlingen daadwerkelijk tot leren én tot bloei kunnen komen. 

We starten met een groep 4 bestaande uit min. 5 en max. 10 leerlingen tot de zomervakantie 2020. In schooljaar 2020-2021 wordt het ‘automatisch’ een groep 4-5 met max. 20 leerlingen.

Bij grote belangstelling wordt, afhankelijk van aantallen en samenstelling van leerlingen over de groepen, in januari 2021 (uiterlijk januari 2022) een tweede voltijds hoogbegaafdengroep gestart.  
 
Het onderwijsaanbod voor het hoogbegaafdenonderwijs richt zich op drie pijlers:


1.      Kennis, leren. 
De leerlingen krijgen een compact aanbod van kerndoelen primair onderwijs voor de basisvakken zoals rekenen, taal en begrijpend lezen. Daarnaast is er ruimte voor verrijking en verdieping binnen zowel de basisvakken als aanbod gericht op specifieke interessegebieden van individuele leerlingen. Ook is er aandacht voor projectmatig werken en hogere orde denkopdrachten met als doel om leerlingen daadwerkelijk tot leren te laten komen.


2.      Ontwikkelen van vaardigheden.
De leerlingen hebben vaardigheden nodig om te kunnen leren en werken in een schoolse setting (nu en hun toekomst binnen het voortgezet onderwijs), maar ook om tot gewenste resultaten te kunnen komen. Leerlingen leren hoe te leren en doorzetten, maar ook hoe samen- en zelfstandig te kunnen werken en plannen. Ook is er aandacht voor taakinitiatie, automatiseren en het toepassen van gewenste (reken)strategieën en (spellings)regels. Tevens komen 21e -eeuwse vaardigheden aan bod zoals o.a. computional thinking, presenteren en is aandacht voor onderzoekend leren en werken.


3.      Identiteit en ontwikkelen zelfbeeld
Een belangrijk aandachtspunt is de sociaal-emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen: leren omgaan met en het bewustzijn van hoogbegaafdheid, zelfreflectie, het spiegelen aan ontwikkelingsgelijken, omgaan met (hoog)gevoeligheid en mindset.

De hoogbegaafdengroep (HB-groep) is volwaardig onderdeel van de Odyssee. Net als alle andere leerlingen doen de leerlingen mee aan activiteiten en vieringen zoals Sinterklaas, kerst, schooluitjes en groepsdoorbrekende activiteiten. Voor gym, muziek en creatieve ontwikkeling werkt de leerkracht samen met de (vak)leerkrachten van de Odyssee. Voor deze nieuwe groep wordt momenteel een groepsleerkracht gezocht.

 

Als u belangstelling hebt voor deze groep kunt contact opnemen met de Odyssee via f.van.bruggen@deodyssee.net

 

U bent van harte welkom op een informatie-ochtend over de nieuwe groep. Deze zijn gepland op: 

  • vrijdag 10 januari 2020 om 9 uur 
  • donderdag 23 januari om 9 u 
  • donderdag 6 februari om 9 u 
  • vrijdag 14 februari om 9u

 

U kunt hiervoor opgeven via e-mail naar: f.van.bruggen@deodyssee.net.  Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen